Chào mừng bạn đến trang tải về thông báo điện tử của chúng tôi

Hướng dẫn: Vui ḷng nhập mă REF chính xác như bạn nh́n thấy xuất hiện trên nhăn, sau đó nhấp vào SEARCH (T̀M KIẾM).

  • Các tệp PDF được đọc qua Adobe Acrobat, phần mềm có thể được tải xuống từ trang web của Adobe. Nhấn vào đây để tải về.
  • Nếu bạn quyết định tải xuống tài liệu và lưu trữ để tham khảo trong tương lai, hăy đảm bảo rằng mỗi lần bạn tham khảo tài liệu, bạn sẽ có phiên bản mới nhất được đăng nhập.

H́nh ảnh dưới đây cho thấy các ví dụ về nhăn sản phẩm có chứa yếu tố t́m kiếm này.

Example

Lưu ư: eIFUs có thể không có sẵn cho tất cả các sản phẩm trên trang web này. Nếu eIFU của sản phẩm không khả dụng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “no product or document was found” ("không t́m thấy sản phẩm hoặc tài liệu nào").

Sản phẩm không nhất thiết phải được cung ứng tại tất cả các thị trường. Sản phẩm sẵn có phụ thuộc vào sự chấp thuận theo quy định trên từng thị trường. Vui ḷng liên hệ với đại diện SBM của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự sẵn có của các sản phẩm của chúng tôi trong khu vực của bạn.

Theo yêu cầu, bạn vẫn có thể nhận được một bản sao của hướng dẫn sử dụng định dạng văn bản giấy giấy trong ṿng 7 ngày mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Yêu cầu có thể được thực hiện qua email, điện thoại hoặc thư : S.B.M. SAS - eIFU department - ZI du Monge - 65100 LOURDES - FRANCE / Phone +33 (0) 5 62 42 32 12 / Email e-ifu@sbm-fr.com

SBM France | Solutions for Biosurgery since 1991
Solutions for BioSurgery since 1991